Ons centrum

Het Centrum voor Kindertherapie is een samenwerking tussen de ergotherapie praktijk De Jonge & Roorda en logopediepraktijk Sylke Korn. Door onze jarenlange ervaring hebben wij geconstateerd dat samen behandelen en nauwe afstemming van behandelingen leidt tot een beter behandelresulaat. Werken vanuit een zelfde locatie is minder belastend voor ouder en kind en geeft mogelijkheden voor snel overleg en consultatie. De behandelingen vinden zo mogelijk na elkaar plaats of een behandeling wordt samen gegeven. Bijvoorbeeld: na een sensorische integratiebehandeling is er meer aandacht en concentratie waardoor het weer productiever werkt in de logopedische behandeling. Na een handfunctietraining bij de ergotherapeut kan een kind beter de ondersteunende gebaren maken. Daarnaast kan door een goede zithouding een kind zijn handen gemakkelijker gebruiken. Dit leidt tot functioneel spel en geeft een betere verstaanbaarheid.

Logopedie:

De logopedisten zijn Sylke Korn en Daniëlle de Vries. Wij hebben jarenlange ervaring in de behandeling van kinderen met complexe problematiek.

Wij behandelen eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, spraaktaal- en articulatieproblemen, of kinderen die moeilijk tot spreken komen en kinderen met syndromen en chromosoomafwijkingen.

Zie voor meer informatie  onze website: www.sylkekorn.nl

Ergotherapie:

De ergotherapeuten zijn Mieke de Jonge, Annemieke Mulder-Peters en Nienke Roorda. Wij zijn ergotherapeuten en sensorisch integratietherapeuten, gespecialiseerd in kinderen.

Wij behandelen met name schrijfproblemen, sensorische integratieprobemen, arm-handfunctieproblemen (aangeboren en verworven) , zit-/lighoudingen en kinderen met meervoudig complexe problematiek. Daarnaast geven wij advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor zowel de zorgverzekeraar, UWV als gemeenten. Te denken valt aan zitvoorzieningen, communicatieapparatuur, adl-hulpmiddelen, schrijf- en typevoorzieningen.

Zie voor meer informatie onze website: www.ergotherapieharen.nl

Beide praktijken zijn gespecialiseerd in kinderen met autisme spectrum stoornissen, en meervoudig complexe problematiek.