Kinderen

In ons centrum voor kindertherapie zien wij kinderen met spraak-, taal-, articulatie- en handelingsproblemen. Hierdoor ontstaan er beperkingen in hun spelontwikkeling, schoolse vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven.

Veel voorkomende problemen die ouders of verzorgers aangeven zijn bijvoorbeeld dat kinderen moeilijke eters zijn, dat ze last hebben van speekselverlies, dat ze onduidelijk praten of alles begrijpen maar niets zeggen. Of dat kinderen niet praten zoals leeftijdsgenootjes. We behandelen kinderen die onhandig zijn met bijvoorbeeld aankleden of wassen, die niet op hun stoel blijven zitten, die vaak vallen of die alles vies vinden om aan te raken. Ook schoolse problemen komen we tegen wanneer kinderen moeite hebben met kiezen, wanneer ze hun taken niet afmaken of slordig schrijven.