Werkwijze

Aanmelding van uw kind is mogelijk via de Directe Toegankelijkheid Logopedie/Ergotherapie, of via verwijzing van uw huisarts/specialist.

Na aanmelding van uw kind bij ergotherapie of logopedie volgt een intake, onderzoek en advies over de behandeling. De behandelaars kunnen multidisciplinair kijken naar uw kind.

Na  onderzoek en advies  volgt een rapportage.  De rapportages en evaluatiemomenten kunnen gezamenlijk besproken worden met ouders.

De logopedische en ergotherapeutische behandelingen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er maar één bezoek aan de praktijk nodig is. De belasting voor kind en ouders is hierdoor minimaal. Behandelingen aan huis behoren ook tot de mogelijkheden mits geïndiceerd. Bij ergotherapie zijn ook behandelingen op school mogelijk bij goedkeuring door de zorgverzekeraar.

Regelmatig vindt overleg plaats tussen logopedie en ergotherapie.

Afhankelijk van de hulpvraag kan na overleg met ouders een extra discipline ingeschakeld worden. Denk aan de kinderfysiotherapeut, de speltherapeut, de psycholoog/orthopedagoog. Ons Centrum voor kindertherapie neemt deel aan meerdere samenwerkingsverbanden.